Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình điểm về Đề án 06

Sáng ngày 4/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp trong triển khai thực hiện các mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và các công ty đồng hành triển khai mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn.


Toàn cảnh

Thời gian qua trong lực lượng Công an nhân dân đã triển khai 43 mô hình điểm tương ứng với 43 nhóm nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, Công an Hà Tĩnh đã đăng ký triển khai 21 mô hình điểm với Cục cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an và tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện 22 mô hình còn lại.

Đại biểu dự hội nghị
Là những đơn vị tiên phong cùng Chính phủ trong quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tại hội nghị, đại diện các công ty FPT, Viettle, VNPT là các đơn vị đồng hành triển khai mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn đã mô tả cụ thể một số giải pháp, mô hình ưu tiên và kịch bản triển khai cho các sản phẩm dịch vụ mô hình điểm của Đề án đã triển khai, kịch bản tiếp cận cho các sản phẩm dịch vụ đối với mô hình chưa triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Để triển khai các giải pháp thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, đại biểu tham dự tiến hành thảo luận, trao đổi tiến độ thực hiện các mô hình điểm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình điểm trong thời gian qua, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị về giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình còn lại trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các đơn vị, cơ quan, ban ngành đã đạt được trong triển khai 21 mô hình điểm trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Tiếp tục nâng cao và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các mô hình điểm còn lại, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp hành chính có liên quan phát huy trách nhiệm cao hơn nữa trong quá trình triển khai công tác chuyên môn, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ Đề án 06 gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực thực hiện Đề án 06 trong việc hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, hướng tới triển khai có hiệu quả 43/43 mô hình điểm Đề án 06 trên toàn địa bàn trong thời gian sớm nhất.

Nga Quang