Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Truyền thông pháp luật cho 50 ĐVTN chủ chốt xã Xuân Lộc

Công an huyện Can Lộc phối hợp với Đoàn xã Xuân Lộc tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng cho 50 cán bộ đoàn chủ chốt xã Xuân Lộc.


 
Tham gia buổi tuyên truyền, đội ngũ cán bộ Đoàn được thông tin về tình hình TTATGT trên cả nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện Can Lộc; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.


Ngoài ra, các cán bộ Đoàn còn được giao lưu, trao đổi các kiến thức về Luật An ninh mạng; những hành vi vi phạm phổ biến khi tham gia, sử dụng không gian mạng; những âm mưu, thủ đoạn kích động, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Đoàn, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng này trong tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Anh Đức - CA Can Lộc