Tuyên truyền ATGT đường thủy nội địa cho người dân.

Ngày 30/09/2020 Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Chi cục thủy sản, tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản trên các tuyến đường thủy nội địa cho 50 hộ dân thuộc huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ.

Tại buổi tuyên truyền Đ/c Trung tá Nguyễn Nam Đông, đội trưởng đội Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền về pháp luật ATGT đường thủy đã quán triệt các quy đinh của pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy như phương tiện khi hoạt động trên đường thủy phải có đăng ký, phương tiện trên 5 tấn, trên 5 sức ngựa, chở trên 5 người phải có kiểm định ATKT; Người điều khiển phải có CCCM, Giấy CN khả năng chuyên môn thuyền trưởng các hạng theo công suất máy, trọng tải, số lượng người chở trên phương tiện; Phương tiện khi hoạt động phải trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, Cứu sinh, cứu đắm; Ngoài ra các hành vi bị cấm khi đăng đáy, vó, lưới cản trở luồng chạy tàu, trong luồng và hành lang bảo vệ luồng.
Các nội dung tuyên truyền về đánh bắt nuôi trồng thủy sản cũng được phổ biến đến người dân như cấm các hành vi sử dụng chất nổ, điện đánh bắt thủy sản, sử dụng lừ bát quái đánh bắt thủy sản, đăng, đáy đánh bắt thủy sản. Ngoài ra luật thủy sản 2017 quy định điểm mới khi nuôi cá lồng, bè phải có giấy phép đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định mới được nuôi.
Sau buổi tuyên truyền tổ công tác đã cho các chủ phương tiện và các hộ dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ký cam kết theo các nội dung đã được tuyên truyền.

Diệp Quyền - Phòng CSGT