Tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT đối với những người đang chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 và bảo vệ an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT đối với những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng theo đề án 2031

Tại buổi tuyên truyền,Công an thị xã Hồng Lĩnh đã truyền đạt kiến thức pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Hội nghị cũng tổ chức cho 44 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thị xã ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và vận động tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm với các cơ quan chức năng, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
Thông qua tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hiểu biết thêm pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng ở tại thị xã Hồng Lĩnh từ đó nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình, góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và đảm bảo ANTT tại địa phương

Ngọc Anh - CAHL