Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Vận dụng kiến thức, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 27.11, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt học viên ra trường, cán bộ chuyển vùng đến nhận công tác tại công an tỉnh Hà Tĩnh.Tham dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.


Trong không khí cởi mở, thân tình, của buổi gặp mặt, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua.


Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên đã trao đổi, chia sẽ, định hướng về mặt tư tưởng cho các học viên và cán bộ chuyển vùng. Đồng thời
 chúc mừng, đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của các học viên tại các nhà trường và các đơn vị; mong muốn các đồng chí học viên và cán bộ chuyển vùng đến nhận công tác xác định vai trò trách nhiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tốt năng lực sở trường, kiến thức được đạo tạo,  sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...


Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang - Phó phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi gặp mặt


Nhân dịp này, các học viên và cán bộ chuyển vùng đã được tham quan phòng truyền thống của Công an Hà Tĩnh để được tìm hiểu về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trường thành của Công an Hà Tĩnh… qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ không ngừng phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Trung úy Nguyễn Hoàng Anh  thay mặt các học viên cũng như các đồng chí được điều động về nhận công tác tại Công an Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốc Công an tỉnh và xin hứa khi được bố trí về nhận công tác tại các đơn vị sẻ không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao


Anh Cường - Đức Quang