Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Vì lợi ích Quốc gia

Dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có tầm nhìn chiến lược, lâu dài về giao thông nhằm phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. Dự án đi qua nhiều địa phương, khu vực dân cư.

Với một dự án lớn như vậy ngoài việc cần nguồn vốn lớn, giải phóng mặt bằng nhiều diện tích đất đai, tài nguyên, nhà cửa, mồ mả, công trình...có liên quan thì việc ảnh hưởng đến tâm lý người dân quanh khu vực dự án đi qua là điều không tránh khỏi. Nhất là tại Hà Tĩnh hiện đang thực hiện chủ trương khai thác mỏ cát tại thôn Mỹ Yên, Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên nhằm phục vụ tối đa, hiệu quả nguồn khoáng sản sẵn có trên địa bàn cho dự án.
Vẫn biết bà con còn nhiều tâm tư, lo lắng, chia sẻ, phản ánh với chính quyền các cấp về các mối quan ngại về môi trường, dòng chảy, đất canh tác, nguồn nước, xói lở....đến cuộc sống của mình.
Tuy nhiên bà con cũng cần chia sẻ và cần tranh thủ các ý kiến của các cơ quan chuyên môn, khoa học khi tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt khai thác khu vực mỏ vừa đúng quy trình, quy định pháp luật và các tác động về môi trường, an sinh xã hội...
Dự án đường Cao tốc Bắc Nam tại các tỉnh, thành phố khác hiện đã triển khai rất tốt, chúng ta cũng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, đơn vị thi công nhằm phục vụ triển khai dự án hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất nhưng vẫn bảo đảm các quyền lợi của Nhân dân vùng dự án đi qua.
Ở đây việc tận dụng các nguồn tài nguyên trên địa bàn theo chủ trương của Nhà nước là việc nên làm, phải làm và cần triển khai đáp ứng yêu cầu, mục tiêu tiến độ của dự án, không chỉ mỏ cát tại Cẩm Xuyên mà cả các nguồn mỏ đất đai san lâp tại các huyện Thạch Hà, Đức Thọ...
Trên tinh thần đó chắc chắn bà con sẽ hiểu, đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ, cùng chính quyền các cấp để triển khai có hiệu quả việc khai thác.Chính quyền các cấp cũng đã nhiều lần đối thoại với Nhân dân và cần tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân hiểu và chấp hành các chủ trương, vì mục tiêu Quốc gia, dân tộc và lợi ích của chính người dân Hà Tĩnh nói chung và Mỹ Yên nói riêng.
Quá trình triển khai người dân hãy phát huy quyền giám sát, phản ánh với các cơ quan chức năng để kịp thời khai thác có hiệu quả, bảo đảm các quyền và lợi ích có liên quan. Đồng thời cũng cần tỉnh táo trước các thông tin kích động, sai sự thật, chưa đầy đủ của những trường hợp có liên quan, ảnh hưởng tới an ninh trật tự cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hãy đồng hành và chia sẻ vì lợi ích Quốc gia.

 

PV