Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh

Sáng 20/10, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội ý xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh năm 2022. Đồng chí Thiếu tá Đoàn Thế Cường - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì cuộc hội ý, cùng tham gia có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định và tổ chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh năm 2022.

Để đánh giá đươc thực chất, khách quan, công bằng, toàn diện kết quả cải cách hành chính hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh, các thành viên trong Hội đồng thẩm định và Tổ chấm điểm xác định định chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành hội ý.
 

Toàn cảnh buổi hội ý
Tại buổi hội ý, đại diện lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh đã thông qua các Quyết định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng thẩm định và Tổ chấm điểm, nêu rõ các nhóm tiêu chí tiến hành chấm điểm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.
 

Lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh thông qua các quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định và tổ chấm điểm cải cách hành chính trong Công an tỉnh Hà Tĩnh
Theo đó, phòng Tham mưu Công an tỉnh sẽ chủ trì chấm các tiêu chí liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hoá nên hành chính. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì đánh giá, chấm điểm các tiêu chí về cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phòng Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì đánh giá, chấm điểm công tác tuyên truyền cải cách hành chính và phòng Hậu cần Công an tỉnh chấm điểm tiêu chí cải cách tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 

Thành viên tham gia buổi hội ý
Cũng tại buổi hội ý các thành viên tham gia đã được quán triệt, hướng dẫn cụ thể về quy trình chấm điểm, công bố chỉ số cải cách hành chính; thời gian tổ chức thực hiện chấm, thẩm định và thời gian tổ chức công bố xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh, trực tiếp góp ý bổ sung, chỉnh sửa những nội dung có liến quan đến việc chấm điểm và xác định chỉ số cải cách hành chính để thống nhất thực hiện hiệu quả trong toàn lực lượng thời gian tới.

Nga Nguyễn