Xây dựng Đảng bộ Công an Hà Tĩnh trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Hàng năm khi đón chào Xuân mới cũng là lúc chúng ta vui mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Niềm vui, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an Hà Tĩnh, những người luôn vượt mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và Nhân dân tin yêu, giao phó. Kết quả đó chính là sự đổi mới từ tư duy đến hành động của Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, tăng cường công tác xây Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Năm 2021, Đảng bộ Công an tỉnh luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an, công tác xây dựng Đảng, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 

 
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành để đảng viên, cán bộ chiến sỹ và các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu.
 

 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và điều chỉnh, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm trong phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và động viên để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chỉ định bổ sung cấp ủy.
 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà động viên CBCS nơi tuyến đầu chống dịch.

 
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Công an và Tỉnh ủy  Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.
Duy trì và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh. Chỉ đạo duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ. Tổ chức kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, rà soát đổi thẻ đảng viên và đề nghị trao huy hiệu đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ khi mới phát sinh trong từng cơ sở; đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm với tinh thần kiên quyết, khách quan, góp phần làm trong sạch nội bộ. Trong năm 2021 đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 83 tổ chức đảng và 101 đảng viên.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Cảng Lào - Việt

 
Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, hàng năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phát động các phong trào thi đua theo đợt và đột xuất, đề ra các những tiêu chí thi đua cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Đội Điều lệnh Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, quản lý giấy tờ ngành, việc thực hiện quy chế, quy trình công tác của cán bộ chiến sỹ; phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm và xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo chỉ huy trong quản lý cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh tuyên truyền về thành tích, chiến công và những kết quả nổi bật của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đổi mới công tác thi đua khen thưởng và việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó, tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, điển hình như: mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại 216 xã, phường. thị trấn; “Camera an ninh” tại 178 xã, phường, thị trấn; “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh” ở các xã tại 05 huyện, thị xã; “Trường học an toàn, thân thiện” ở 55 trường học tại 04 huyện...Năm 2021, mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại dự án Fomosa Hà Tĩnh” được Bộ Công an biểu dương là mô hình điểm trong các sự án FDI. Năm 2021, Công an tỉnh đã có 364 tập thể, 951 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, trong đó: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 02 tập thể, 03 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân.
 

Những suất cơm ấm áp được gửi đến nơi tuyến đầu chống dịch của Hội phụ nữ Công an huyện Can Lộc.

 
Trong lãnh đạo và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Trong năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tiếp nhận và trao tặng số hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho các lực lượng tuyến đầu phòng dịch; phối hợp Nhân dân trồng, bàn giao 6 công trình thanh niên, trồng mới 2500 cây xanh với tổng; điều động 450 lượt ĐVTN giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; phát động Quỹ đỡ đầu cháu Trần Minh Khang; phối hợp Đoàn Thanh niên BIDV hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao công trình “Hệ thống bàn, ghế ngồi” trị giá 30 triệu đồng. Tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 362 đơn vị máu; Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh huy động 34 lượt hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ 24 bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nâng tổng số đơn vị máu hiến được là 396/360 chỉ tiêu. Tổ chức nhiều chương trình, hoạt động “bữa ăn miễn phí”, “bát cháo sẻ chia”, hỗ trợ 800 suất ăn miễn phí cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay đã tặng thiết bị học tập trực tuyến hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 

 
Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các đơn vị thuộc khối Cảnh sát đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. Năm 2021, Công an Hà Tĩnh đã mở 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự. Tập trung trấn áp quyết liệt các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên tỉnh, liên huyện, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm. Triệt xóa nhiều ổ nhóm, phá nhiều chuyên án, vụ án có tiếng vang trên cả nước. Điều tra, làm rõ 348 vụ (đạt 93,3%), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt phá 26 ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, thu hồi tài sản trị giá gần 08 tỷ đồng, trong đó khám phá 40 vụ, 130 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng; 17 vụ, 78 đối tượng sử dụng công nghệ hoạt động phạm tội; phát hiện, bắt giữ 160 vụ, 194 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (trong đó đã triệt phá 07 đường dây, ổ nhóm), thu giữ 03 bánh và 162,5kg ma túy các loại, gần 240.000 viên ma túy tổng hợp, 8,1kg ketamin ; 441 vụ, 02 tổ chức, 481 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 829 vụ, 29 tổ chức, 879 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, 474 vụ, 2.070 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2,4 tỷ đồng.
 

CBCS Công an Thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong khu cách ly.

 
Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”, Công an tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh Covid - 19 gắn với diễn biến tình hình ANTT, tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Thành lập và duy trì chốt liên ngành, tổ tuần tra lưu động gắn với triển khai phần mềm “Quản lý di biến động công dân vùng dịch” tại các chốt kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp trốn cách ly. Bố trí gần 1.800 CBCS với hơn 4.000 lượt điều động thường trực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo đảm ANTT tại 318 khu cách ly tập trung các cấp, khu điều trị Covid - 19. Tổ chức quyên góp, ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid với số tiền gần 1 tỷ đồng.Trao tặng trang thiết bị, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid - 19 trị giá 250 triệu đồng cho Công an 02 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào). Thành lập các khu cách ly, khu điều trị cho CBCS, can, phạm nhân nhiễm Covid -19. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho CBCS và thân nhân đạt tỷ lệ cao.
 

Công an Hà Tĩnh "dốc lòng vì mùa hoa căn cước"

 
Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân; công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, quản lý, tra cứu hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác.
 

Công an Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ.

 
Có thể thấy, những thành tích mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong năm qua đã tạo nên những dấu ấn quan trọng, là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, tài tình của Đảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Qua đó, xây dựng tập thể Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp sức cùng xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh.
 

Công an Hà Tĩnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an trong năm 2021.

Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021
 

Lực lượng Công an Hà Tĩnh sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 
Trên từng con đường, góc phố, làng quê, sắc Xuân đang lan tỏa khắp nơi, lòng người nô nức đón một mùa xuân trong yên bình. Để có một mùa xuân trọn vẹn, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán. Đó là nhiệm vụ nhưng cũng là lòng tự hào vì sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân nói chung trong đó, có cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Năm cũ sắp đi qua, năm mới lại đến. Cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh vẫn luôn miệt mài, thầm lặng, hy sinh hạnh phúc riêng, nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà./.

HỒNG NHUNG