Xây dựng hội phụ nữ khối Cảnh sát phòng chống tội phạm giỏi việc nước, đảm việc nhà

Hội phụ nữ cơ sở khối Cảnh sát phòng chống tội phạm tổ chức vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 2021- 2026 và Kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở khối Cảnh sát phòng chống tội phạm đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Hà Tĩnh, Phụ nữ Công an Hà Tĩnh. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm, 100% chị em hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, 85% đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; có 02 lượt tập thể, 20 lượt cá nhân được Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…
Tại Hội nghị đã xác định mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2021-2026 đó là phấn đấu xây dựng người phụ nữ Công an có sức khỏe, có tri thức, vững chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Ngành và tổ chức Hội cấp trên.
 

Hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 5 đồng chí: Đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Thương giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu giữ chức vụ Phó chủ tịch, các đồng chí Thượng úy Trần Thị Huyền, đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Bích Ngọc, đồng chí Thượng úy Thái Thị Hường - Ủy viên Ban chấp hành.  

Mỹ Châu