Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cụm thi đua số 5

Chiều ngày 11/11, tại Công an huyện Can Lộc, cụm thi đua số 5 công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá, tình hình, kết quả công tác và xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” quý III, năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 do lãnh đạo Công an tỉnh phát động với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua số 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tạo khí thế sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra.
 

Toàn cảnh hội nghị
Trong quý III năm 2022, Công an các huyện trong cụm thi đua số 5 đã chủ động bám nắm địa bàn, quản lý tốt các loại đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp. Kịp thời điều tra, khám phá, đấu tranh, trấn áp quyết liệt, xử lý đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật hành chính. Trong đó, đã điều tra làm rõ 61 vụ, đạt tỉ lệ 87,1 %, trong đó có hai đơn vị trong cụm đạt tỉ lệ 100 %. Công an các huyện trong cụm đã triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với kế hoạch chung do Công an tỉnh phát động, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cụm, nhất là trong đấu tranh, điều tra, khám phá tội phạm.
 

Lãnh đạo phòng Tham mưu thông qua báo cáo kết quả quý III của cụm thi đua số 5
Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trong cụm thi đua số 5 được giữ vững, tập trung triển khai quyết liệt chiến lược cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06. Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thiết thực góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.
 

Lãnh đạo phòng Công tác đảng và công tác chính trị thông qua kết quả thi đua
Trong quý III năm 2022, lãnh đạo các đơn vị cụm thi đua số 5 đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác hậu cần kĩ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tận tụy, trách nhiệm với công việc.
 

Đại biểu tham dự hội nghị
Tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia thảo luận đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” quý III, năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phòng trào thi đua trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu xếp loại kết quả phong trào thi đua quý III cho các đơn vị trong cụm.
 Lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh và công an huyện Thạch Hà phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong cụm thi đua số 5. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào, bám sát các chỉ tiêu công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với các loại đối tượng, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị.
 

Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng; Thủ trưởng các đơn vị trong công ty đứa căn cứ chức năng nhiệm vụ ra soát lại toàn bộ chương trình, chỉ tiêu công tác để có biện pháp cụ thể; bám sát nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó để tổ chức đẩy mạnh hơn nữa phong chào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

Văn Hùng - Nga Nguyễn