Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xử lý cán bộ sai phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Sáng 19/9, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ - Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương… Về phía địa phương có đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai, trong thời gian qua, Ban Thường vụ đã quan tâm phổ biến, quán triệt và ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác phòng, chống tội phạm, công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Xử lý cán bộ sai phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” -0
Toàn cảnh Hội nghị.

Qua đó, đã chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan toả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, qua đó đã phát hiện và chuyển giao 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Đã xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra được quan tâm, đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, đã khởi tố 23/44 vụ để điều tra, xử lý theo quy định.

Xử lý cán bộ sai phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện cơ bản nghiêm, đúng quy định đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản được thực hiện thường xuyên…

Sau khi nghe tham luận, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị..., Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị và ghi nhận trong kỳ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Xử lý cán bộ sai phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” -0
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định.

Xử lý cán bộ sai phạm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” -0
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đối với địa bàn tỉnh Gia Lai, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường, các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, để có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Về các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai cùng các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm giao Thường trực đoàn kiểm tra số 4 tiếp tục nghiên cứu thêm để hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đưa ra một số biện pháp nhằm đảm bảo công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới.

CAND