Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xuân mới và ước vọng bình yên

Thời khắc giao thừa đã điểm, cùng với đất trời, lòng người đã chính thức bước sang một năm mới Quý Mão 2023, một mùa Xuân mới với ước vọng bình yên và hạnh phúc.Năm 2022, với những khó khăn và thách thức đan xen; là năm phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch Covid-19. Lực lượng Công an đảm bảo An ninh trật tự trong bối cảnh mới, tình hình mới. Thế nhưng vượt lên tất cả, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ bình yên cuộc sống, đảm bảo ANTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã luôn tiên phong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Cùng với đó, triển khai nhiều biện pháp tham mưu và thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều cách làm đồng bộ, sáng tạo từ tỉnh đến cơ sở, Hà Tĩnh đứng thứ hai toàn quốc về cài đặt định danh điện VNEID, đứng thứ 3 toàn quốc về cấp Căn cước công dân, phục vụ hiệu quả thực hiện công cuộc chuyển đổi số. Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc. Một người dân, mỗi địa bàn trở thành pháo đài, thành lũy bảo vệ ANTT, đảm bảo an ninh an toàn, để mỗi người, mỗi nhà được sống bình yên, hạnh phúc.

Và, bình yên là khát vọng tự thân của mỗi người. Mong muốn mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa bàn được đảm bảo an ninh, an toàn cũng là mục tiêu chung của lực lượng Công an nhân dân. Trong bất kỳ tình huống nào cũng đảm bảo An ninh của Tổ quốc, sự yên vui, hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết.

Xuân mới đã về. Trong tâm sức, trí tuệ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh thấy thêm trách nhiệm và vinh quang của mình, để ra sức, rèn đức, luyện tài, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gần dân, trọng dân, học dân, để nhân dân tin yêu và nhân dân giúp đỡ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh nguyện dâng Đảng những trái tim hồng để giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho Nhân dân; với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

 

LÝ XUÂN HOÀNG