Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an Hà Tĩnh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”. Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa thời gian này lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động ra quân triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự chung tay của toàn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Xác định ma túy là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Hậu quả, tác hại do ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Phát huy vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, với phương châm lấy “phòng ngừa là chính”, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp giữa tuyên truyền tập trung, tuyên truyền cá biệt với trực tiếp tuyên truyền tại địa bàn cơ sở.

Bằng cách truyên truyền trực quan sinh động kết hợp với pano, áp phích, phát tờ rơi…lực lượng Công an đã tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về hiểm họa, cách nhận biết các loại ma túy, biện pháp phòng ngừa và các quy định của pháp luật về xử lý người vi phạm, tham gia tệ nạn và tội phạm ma túy cho các đoàn viên, thanh thiếu niên, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, trao đổi thêm về tình hình tội phạm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trách nhiệm phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa bàn để ngăn chặn, đấu tranh, bắt giữ các loại tội phạm ma túy.
Với mong muốn một xã hội lành mạnh nói không với ma túy, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, xây dựng “xã, phường, thị trấn sạch ma tuý” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa nhân dân và các lực lượng của địa phương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân ngay từ cơ sở. Theo đó, đồng loạt các xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức diễu hành truyền thông phòng chống ma túy năm 2024.


Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội về ma tuý, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
 

Nga Nguyễn