Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo thời gian và những lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Thời gian thi và những lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

1. Lịch tổ chức kỳ thi
- Ngày 02/7/2023 (Chủ nhật), buổi chiều làm thủ tục dự thi:
- 15 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
- Ngày 03/7/2023 (Thứ hai), buổi sáng tổ chức thi bài thi đánh giá:
+ Giờ phát đề thi cho thí sinh: 07 giờ 25
+ Giờ bắt đầu làm bài thi: 07 giờ 30 (180 phút) bao gồm trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút.
2. Địa điểm tổ chức thi
2.1. Học viện An ninh nhân dân: Số 125, đường Trần Phú, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội.
2.2. Học viện Cảnh sát nhân dân: P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
2.3. Học viện Chính trị Công an nhân dân: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sơn Sóc, TP Hà Nội.
2.4. Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
2.5. Đại học Phòng cháy, chữa cháy: Số 234, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
2.6. Học viện Quốc tế: Số 234, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi
3.1. Đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Công an. Thí sinh phải chịu trách nhiệm và đảm bảo tính chính xác về thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi.
3.2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.
a) Xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân và nhận giấy báo dự thi (đồng thời thẻ dự thi) bản gốc; nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học,...thí sinh phải báo cáo cán bộ coi thi để điều chỉnh ngay. Trường hợp bị mất Thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để Trưởng điểm thi xem xét, xử lý;
b) Nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế dự thi.
3.3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
3.4. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:
a) Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;
b) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;
c) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;
d) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;
đ) Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;
e) Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và vẽ hình tròn bằng com pa có dùng bút chì; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);
g) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;
h) Bảo quản nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;
i) Nộp bài theo hướng dẫn của cán bộ coi thi, thí sinh nộp đề thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với thi trắc nghiệm), tờ giấy thi (đối với thi tự luận), phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm), đề thi và giấy nháp;
k) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi trắc nghiệm; đối với thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của phần thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
l) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của cán bộ bảo vệ cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng điểm thi quyết định;
3.5. Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài các quy định tại mục 3.4, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:
a) Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Công an; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;
b) Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;
c) Khi nhận đề thi phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;
d) Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;
đ) Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, thí sinh đặt phiếu trả lời trắc nghiệm lên trên đề thi và chờ nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp theo hướng dẫn của cán bộ coi thi; khi cán bộ coi thi gọi đến lượt mình nộp bài, thí sinh mang Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp nộp cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi;
e) Trường hợp, thí sinh thi trắc nghiệm và tự luận trong cùng một buổi thi, sau khi nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của phần thi trắc nghiệm, thí sinh được nghỉ tại chỗ 15 phút để chuẩn bị dự thi phần tự luận. Thời gian này, thí sinh được phép rời phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi mà không có cán bộ giám sát đi cùng và không được ra khỏi khu vực tổ chức thi. Trường hợp thí sinh không có nguyện vọng dự phần tự luận, thí sinh báo cho cán bộ coi thi và ra về.
3.6. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại điểm thi.
4. Các vật dụng được mang vào phòng thi
          4.1. Giấy tờ cá nhân:
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;
          - Giấy báo dự thi;
4.2. Dụng cụ:
- Thí sinh được sử dụng các dụng cụ, thiết bị sau:
+ Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung khác).
+ Bút mực (không mang bút mực đỏ), bút chì, cục tẩy, thước kẻ, eke.
+ Máy tính:
* Về nguyên tắc chung: Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.
* Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX-570VN PLUS, FX-570MS và các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Lưu ý về vật dụng không được mang vào phòng thi và trang phục tham gia dự thi
- Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
- Các thí sinh mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc các loại áo khoác khi vào phòng thi.
- Đối với các thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an mặc thường phục khi đến làm thủ tục ngày 02/07 và ngày thi 03/07.
6. Giải đáp thắc mắc về kỳ thi
- Để nắm thêm thông tin chi tiết và giải đáp các thắc mắc về kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, thí sinh liên hệ:
+ Gọi điện tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân để được hỗ trợ: 19000146.
+ Truy cập Website: https://tongdaituyensinhcand.vn do Bộ Công an vận hành.
          - Hội đồng tuyển sinh đã gửi giấy báo dự thi kỳ thi đánh giá (bản scan) về các đơn vị để chuyển cho thí sinh. Bản chính nhà trường sẽ phát cho thí sinh tại thời điểm làm thủ tục dự thi các trường Công an nhân dân theo quy định.
 

Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh