Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo chủ trương tuyển quân năm 2023

Chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển

Vừa qua, Bộ Công an có thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 và chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Công an Hà Tĩnh thông báo một số nội dung như sau:

1. Về chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023
Số lượng tuyển năm 2023, Bộ Công an giao tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là: 245 chỉ tiêu (không tuyển nữ).
          2. Thời gian giao, nhận quân
          Từ ngày 06 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2023 (tức là từ ngày 16 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão).
          3. Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, Bộ Công an thông báo chủ trương như sau:
          - Đối với chiến sỹ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND (Có danh mục lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp đại học học kèm theo) hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.
          - Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình thuộc thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.
          Chủ trương nêu trên được áp dụng từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).
          Công an tỉnh thông báo để các công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển tại Công an xã, phường, thị trấn, nơi có hộ khẩu thường trú. Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, điện thoại: 0914579977; 0888262568 để được hướng dẫn./.

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND

 

TT Đăng ký dự tuyển Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Ghi chú
1  - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
2 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
74802 Công nghệ thông tin  
3 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo  
4 Phương thức 2: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
5 Phương thức 2: dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06 742 Khoa học sự sống  
744 Khoa học tự nhiên  
746 Toán và thống kê  
748 máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
758 Kiến trúc và xây dựng  
6 Phương thức 2: dự tuyển Ngành Kỹ thuật CAND, Ngành Trinh sát kỹ thuật tại T07 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
738 Pháp luật  
742 Khoa học sự sống  
7 Phương thức 2: dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
738 Pháp luật  
742 Khoa học sự sống  
734 Kinh doanh và quản lý  
758 Kiến trúc và xây dựng  
772 Sức khỏe  
776 Dịch vụ xã hội  
8 Phương thức 2: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02. Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo  
* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.[1]
 
[1] T01: Học viện ANND; T02: Học viện CSND; T03: Học viện Chính trị Công an nhân dân T06: Đại học Phòng cháy chữa cháy; T07: Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH