Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Công an tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan thực hiện Phòng Tham mưu
Trình tự thực hiện 1. Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cán bộ, chiến sỹ Công an như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Công an công bố.
- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác có liên quan đến quy định hành chính.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ:
aỞ Bộ Công an

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Công an (qua Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp).
- Địa chỉ: Số 92, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại chuyên dùng: 069.2342865.

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.bca@gmail.com
b) Ở địa phương:
- Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: 0239.3737.555
- Địa chỉ thư điện tử: kstthc
@hatinh.gov.vn

c) Ở Công an tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan tiếp nhận: Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua Phòng Tham mưu - Đội pháp chế và quản lý khoa học).
- Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thiếp, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại chuyên dùng: 069.2928246.

- Địa chỉ thư điện tử: tocaicachhanhchinhcaht@gmail.com
       Lưu ý: 
      - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
      - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
      - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 
Cách thức thực hiện Phòng Tham mưu
Thành phần hồ sơ Không
Số lượng hồ sơ Không
Thời hạn giải quyết Không
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Không
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý Không
File đính kèm Không