Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng - Các vấn đề khác

Xử lý kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy G tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên B, kết luận đảng viên B vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Khi xem xét, xử lý kỷ luật thì đảng viên B bị bệnh đi điều trị nội trú tại bệnh viện. Trường hợp này tổ chức đảng phải xử lý như thế nào? Khi nào thì tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật?.


Đình chỉ sinh hoạt Đảng

Đồng chí Phan Văn C là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy T, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T khởi tố. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền nào sẽ đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với đồng chí C?


Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên trước khi vào Đảng

Đảng viên T bị phát hiện có vi phạm pháp luật (không đến mức phải xử lý hình sự) trước khi được kết nạp vào Đảng. Trong trường hợp này, tổ chức đảng phải xử lý như thế nào? Có phải xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên T không?


Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được tính từ thời điểm nào?


Về chức vụ khi bị xử lý kỷ luật

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có chi ủy, đảng viên trong chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào?


Xử lý kỷ luật đối với đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên

Đảng bộ Công an huyện hỏi: Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên thì kết luận hình thức kỷ luật như thế nào?


Điều động công tác đối với đảng viên đang chấp hành kỷ luật Đảng

Chi bộ cơ sở hỏi: Đảng viên A là cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Vậy, khi đang chấp hành kỷ luật đảng, tổ chức đảng quản lý đồng chí A có được điều động đồng chí sang vị trí công tác mới hay không?


Cách tính thời điểm có hành vi vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định: “Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm”. Vậy, hành vi vi phạm được tính từ thời điểm nào?