Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tin trong nước

Tạm dừng sự kiện tập trung trên 20 người

Tạm dừng sự kiện tập trung trên 20 người

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 26/3.