Có tổng tất cả 157 Thủ tục


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã được cấp giấy miễn thị thực tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
2 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
3 Thông báo số định danh cá nhân Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
4 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
6 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
7 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
8 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
9 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
11 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp xã) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
12 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
14 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
15 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
16 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
17 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
18 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
19 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
20 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Cấp Tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
21 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp Tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
22 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
23 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp Tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
24 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
25 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
26 Xác nhận thông tin về cư trú (cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
27 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
28 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
29 Tách hộ (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
30 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
31 Xóa đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
32 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 2
33 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
34 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
35 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (Cấp xã) Khiếu nại, tố cáo Mức độ 2
36 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
37 Đổi thẻ Căn cước công dân (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
38 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
39 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
40 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
41 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
42 Đổi thẻ Căn cước công dân (Cấp Tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
43 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
44 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
45 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
46 Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Công an tỉnh Hà Tĩnh
47 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ (Cấp xã) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 2
48 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (Cấp xã) Khiếu nại, tố cáo Mức độ 2
49 Giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an (Cấp huyện) Khiếu nại, tố cáo Mức độ 2
50 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (Cấp huyện) Khiếu nại, tố cáo Mức độ 2