Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Công an tỉnh phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nội dung như sau

PHẠM VI: Cuộc thi được phát động trên toàn tỉnh
ĐỐI TƯỢNG: Tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh (trừ các trường hợp không được tham gia theo Thể lệ cuộc thi)
NỘI DUNG: Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử tại Luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành
HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI
Cuộc thi trên ứng dụng VneID
Hình thức: Trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID (công dân phải sử dụng tài khoản định danh mức 2 để thi).
Thời  gian: Từ 05/2024 đến hết 15/08/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.
Cuộc thi viết
- Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.
- Thời gian: Từ 04/2024 đến hết ngày 30/06/2024
  MÃ QR

GIẢI THƯỞNG
I. Đối với cuộc thi trên VNeID
Công dân được tặng phần quà ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt các yêu cầu do Ban Tổ chức thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNeID.
II. Đối với cuộc thi viết
1. Tại Công an tỉnh Hà Tĩnh
- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 5 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 4 triệu đồng.
- 02 (hai) giải Nhì (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 4 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 3 triệu đồng.
- 04 (bốn) giải Ba (02 tập thể, 02 cá nhân): Giải tập thể trị giá 2 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 1 triệu đồng.
- 06 (sáu) giải Khuyến kích (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 700 nghìn đồng; giải cá nhân trị giá 500 nghìn đồng.
- Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
2. Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an
- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.
- 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.
- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.
- 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

CÂU HỎI
I. Đối với cá nhân
   Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?
   Câu 2: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của Anh/chị còn giá trị sử dụng không? Công dân có cần phải đi thực hiện đổi sang thẻ Căn cước không?
   Câu 3: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp loại giấy tờ gì? Những đối tượng này cần phải làm gì để được cấp loại giấy tờ này?
   Câu 4: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm Căn cước không? Người đại điện hợp pháp cần phải làm gì để công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước?
   Câu 5: Anh/chị cảm nhận như thế nào khi phải cung cấp thông tin sinh trắc học vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt khi làm thẻ căn cước? Anh chị có sẵn sàng cung cấp thông tin sinh trắc học về giọng nói và ADN cho cơ quan Công an không, vì sao?
   Câu 6: Anh/chị có sẵn sàng đến cơ quan Công an để tích hợp các thông tin của mình vào bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước (chip điện tử) để đáp ứng cho các giao dịch không?
   Câu 7: Theo anh/chị, căn cước điện tử mang lại những lợi ích gì cho bản thân và xã hội? Anh/chị mong muốn sử dụng Căn cước điện tử như thế nào?
   Câu 8: Anh/chị trình bày mong muốn, ý tưởng lực lượng CAND phục vụ gì khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành?
   Câu 9:  Anh/chị mong muốn ứng dụng VNeID cung cấp những tiện ích gì để phục vụ các hoạt động giao dịch điện tử hiệu quả, thuận tiện.
II. Đối với tập thể
   Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước? Việc đổi tên Thẻ căn cước công dân thành Thẻ căn cước có ảnh hưởng gì đến hoạt động của cơ quan, tổ chức không?
   Câu 2: Cơ quan, tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân như thế nào? Hoạt động tuyên truyền về luật căn cước ở cơ quan, tổ chức của anh chị đã đạt được những kết quả gì?
   Câu 3: Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức mong muốn được cung cấp các phương thức khai thác dữ liệu như thế nào để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật?
   Câu 4: Cơ quan, tổ chức đã ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử như thế nào? Khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan tổ chức có kế hoạch gì để phát triển những ứng dụng hiện hành?

   Câu 5: Cơ quan, tổ chức mong muốn được sử dụng ứng dụng VNeID trong hoạt động chuyển đổi số của đơn vị mình?
   Câu 6: Cơ quan, tổ chức có ý tưởng sáng tạo gì cho lực lượng Công an nhân dân để triển khai tốt các quy định của Luật Căn cước năm 2023?
 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH