Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020

Sáng ngày 16/1 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Ban nội chính; Ban Tổ chức, Ủy Ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị
Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc tự kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 với các nội dung trên các lĩnh vực như: Quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng, chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Công tác điều hành chỉ đạo, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT. Công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở  đảng và công tác đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác hậu cần - kỷ thuật; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các qui đinh, qui chế làm việc; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
          Theo đó, trong năm 2020 Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm…góp phần đảm bảo An ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, nội bộ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn... Đấu tranh có hiệu quả với  các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, công tác quản lý nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực... Nét nổi bật là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19; Công tác phòng chống lụt bão; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
 
Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đã điều tra khám phá trên 350 vụ, 855 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 18 ổ nhóm, 146 đối tượng; bắt vận động đầu thú 44 đối tượng truy nã. Điển hình là đã điều tra,khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động bảo kê, giải quyết hàng trăm vụ việc xẩy ra tại địa bàn cơ sở, không để phức tạp nãy sinh; điều tra, khám phá trên 540 vụ, 620 đối tượng phạm tội  và vi phạm pháp luật về pháo…góp phẩn giữ ANCT và TTATXH trên địa bàn. Bên cạnh đó Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an đưa lực lượng công an chính qui về đảm nhiệm các chức danh công an xã, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà tĩnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
          Tại hội nghị các đại biểu và các đồng chí trong Ban thường vụ đã đóng góp ý kiến, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện trọng thời gian tới.

Đồng chí Trần Đình Thuyên - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
          Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nổ lực, đoàn kết, thống nhất của Ban thương vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nãy sinh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tai tệ nạn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm… Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, các đồng chí mong muốn Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực “ tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản, tại tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiểu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của  Thường trực Tỉnh ủy, các Ban đảng của Tỉnh ủy và sự đoàn kết, thống nhất của các đồng chí trong Ban thường vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.         
Sau phần kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, từng cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ cũng đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.
                  
 

Hùng Cường