Chính sách chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:
CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT; THUẬN LỢI, CÓ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢLãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Hà Tĩnh cam kết:
1. Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan.

2. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
3. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt yêu cầu công tác và tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.
4. Đảm bảo những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (kết quả thủ tục hành chính) phải có năng lực trên cơ sở được giáo dục, đào tạo có kỹ năng kinh nghiệm thích hợp.
5. Cán bộ, chiến sỹ được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như kỹ năng giao tiếp.


                                                                               Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2018
                                                                                                GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                (Đã ký)
  
                                                                                           Đại tá Lê Văn Sao

 

Đội Pháp chế, Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh