Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đảng 3 - 2

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng ngày 2/2, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ

94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành được những thắng lợi vẻ vang to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, Đảng ủy Công an Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng Công an tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.
Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ, qua đó nhằm cổ vũ tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Sỹ Quý