Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kiểm tra thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia

Ngày 20/10, Tổ công tác triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) do đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổ công tác Đề án 06 huyện Hương Khê và Tổ công tác Đề án 06 xã Phú Gia tại UBND huyện Hương Khê.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng CA huyện, các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện Hương Khê.
 

Toàn cảnh buổi làm việc

 
Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hương Khê.
 

Thượng tá Trần Hữu Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông qua kết quả kiểm tra của đoàn công tác

 
Theo đó, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/3/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện, Công an huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-CAHK ngày 10/03/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, Kế hoạch số 90/CAHK về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ, Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/03/2022 của UBND huyện; Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 01/42022 về việc thành lập Tổ công tác và tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án 06, Công văn số 1638/LUBND-LĐTBXH ngày 26/8/2022 về việc đôn đốc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06; Công văn số 1533 ngày 12/8/2022 về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; Công văn số 09/TCTĐA06 về việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử; Công văn số 1533/UBND-CA ngày 12/8/2022 về việc đôn đốc thực hiện Đề án 06; Kế hoạch số 57/KH-CAH ngày 22/8/2022 về việc mở đợt cao điểm cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chíp/tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Hương Khê; Kế hoạch số 68/KH-CAH-QLHC ngày 11/10/2022 về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1678/LĐTBXH ngày  08/7/2022 về việc rà soát, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu trẻ em và đối tượng bảo trợ xã hội.
 

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê phát biểu tại buổi làm việc

 
Đã thành lập 242 Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 các cấp (Trong đó: huyện: 01; cấp xã 21/21; TDP, Thôn 220/220); Đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 tại huyện 21 , thị trấn.
Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, khai thác, chia sẻ CSDLQG về dân cư; định danh và xác thực điện tử; kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với CSDLQG về dân cư... để góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai Đề án 06.
Toàn huyện đã triển khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Số lượng thu nhận hồ sơ cấp CCCD: 86.588 hồ sơ, đạt 90,4% so với 95.789 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và đạt 98,8% so với 87.657 đang có mặt trên địa bàn. Số lượng hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử: 12.976 hồ sơ.
 

Đồng chí Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc
 
Việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022: Có 24 cơ sở y tế đã triển khai khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022, đạt tỷ lệ 100%. Có 1.217 lượt thẻ CCCD gắn chip đã được sử dụng trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
Công tác tuyên truyền được thực hiện với nội dung, hình thức khá phong phú: Tuyên truyền trên Cổng TTĐT của huyện, chuyên mục Đề án 06, trên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, trên fanpage Truyền hình Hương Khê, fanpge Công an huyện Hương Khê, trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị.
 

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: về cơ bản UBND huyện Hương Khê và UBND xã Phú Gia đã quan tâm thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Đề án 06, đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra; bước đầu đã đạt một số kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án 06, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến Đề án 06/CP đạt cao. Hệ thống trang thiết bị, nhân lực tại Trung tâm Hành chính công huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu về số hóa, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu. Đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại huyện đạt số lượng cao; hồ sơ đăng ký hộ tịch đều thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ được giao nhiệm vụ liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 cơ bản nắm vững quy trình, quy định và thao tác thực hiện trên phần mềm thành thạo. Lực lượng Công an thường xuyên thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “Đúng, đủ, sạch, sống”; Kết quả thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử thời gian gần đây đạt khá cao. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới UBND huyện Hương Khê cần quan tâm hơn nữa công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động Đề án 06, trong đó lưu ý kinh phí trang cấp thiết bị, kinh phí thành lập các mô hình điểm đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thành lập các tổ công tác thực hiện tuyên truyền, cung cấp, trao đổi, chia sẻ nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con Nhân dân về tiện ích của Đề án 06/CP. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đặc biệt là tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, tiện ích của CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử.

HỒNG NHUNG