Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Lịch khám sức khỏe tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-CAT-TCCB, ngày 05/4/2023 của Công an tỉnh về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND. Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh thông báo lịch khám sức khỏe cho các thí sinh như sau:

1. Thời gian khám sức khỏe: 01 buổi, từ 7h00 đến 11h30 phút, ngày 03/10/2023 (thứ 3).
2. Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh (Số 18, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).
3. Lệ phí khám sức khỏe (do Bệnh xá Công an tỉnh thu lệ phí theo quy định), gồm:
- Lệ phí xét nghiệm:
+  Xét nghiệm ma túy tổng hợp: 70.000đ
+ Xét nghiệm HIV: 30.000đ
+ Xét nghiệm viêm gan B: 25.000đ
+ Xét nghiệm viêm gan C: 25.000đ
+ Vật tư y tế: 20.000đ
- Lệ phí khám sức khỏe: 80.000đ
Tổng: 250.000đ.
Lưu ý: Khi đến khám sức khỏe thí sinh mang theo Căn cước công dân và lệ phí khám sức khỏe.
Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh thông báo cho các thí sinh biết, có mặt đúng thời gian, địa điểm theo quy định./.
 

Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh