Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương

Sáng ngày 12/9, Công an Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương. Dự buổi khai giảng có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể cán bộ tham gia lớp học.


Đại biểu dự lễ khai giảng


Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Trong thời gian 5 ngày, 181 cán bộ chiến sỹ được giảng viên là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật về an ninh mạng...


Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ khẳng định lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao kiến thức về quốc phòng, quân sự và an ninh; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta. Để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí yêu cầu học viên tham gia lớp học chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của lớp, điều lệnh Công an nhân dân, tập trung tiếp thu những nội dung mà giảng viên truyền tải, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao cho bộ phận quản lý lớp học tiến hành đánh giá bài thu hoạch sau khi kết thúc khoá học, báo cáo kết quả về lãnh đạo Công an tỉnh.


Học viên tham gia lớp học
Sau lễ khai giảng, các học viên bước vào học tập các nội dung chuyên đề về An ninh - Quốc phòng do các giảng viên truyền tải theo kế hoạch.

Nga Quý