Nỗ lực đưa Luật Cư trú mới đi vào cuộc sống

Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trải qua 3 giai đoạn với từng bước đi cụ thể, Bộ Công an đã xây dựng thành công 2 Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

 Điều này đã, đang và sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân, nhất là tạo nên sự đổi mới căn bản công tác quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Hội nghị tổng kết Dự án CSDL quốc gia về DC và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD
Cũng chính vì điều đó, Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 mở ra một giai đoạn mới trong công tác quản lý cư trú, có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ các mặt đời sống xã hội. Việc ban hành Luật Cư trú năm 2020 trong tình hình hiện nay là cần thiết và quan trọng nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; tăng cường quản lý cư trú, quản lý dân cư; giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương thức quản lý cư trú. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.
Để triển khai Luật Cư trú mới có hiệu quả, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể đến Công an các đơn vị, địa phương. Chủ động tăng cường tuyên truyền thông tin về Luật Cư trú đến Nhân dân bằng nhiều hình thức để nhân dân dễ nắm bắt như: đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh; Facebook Công an Hà Tĩnh, các đơn vị truyền thông của Công an các đơn vị, địa phương,…
 

Công an huyện Thạch Hà đến tận nhà để làm thẻ CCCD cho người dân

 
Trong đó, tập trung thông tin về những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020 như: Khi đăng ký thường trú, tạm trú mới thì sẽ không cấp sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú; số hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú hiện tại vẫn có giá trị cho đến ngày 31/12/2022. Đối với người dân có sự thay đổi thông tin cư trú hoặc thông tin cá nhân thì sẽ được điều chỉnh và thu hồi sổ thường trú, tạm trú; Cơ quan quản lý cư trú và Công an các phường thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú và tạm vắng cho những người dân; thời gian đăng ký thường trú rút ngắn lại, từ 15 ngày xuống còn 7 ngày… Công an Hà Tĩnh cũng tuyên truyền rõ cho người dân, đối với chứng minh 12 số và thẻ căn cước công dân có mã vạch còn giá trị sử dụng thì vẫn sử dụng cho việc giao dịch trong Luật Cư trú mới này.
 

Công an huyện Thạch Hà 
tập huấn triển khai Luật Cư trú
Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 được thực thi, không chỉ rút gọn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, tiến tới phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới./.

HỒNG NHUNG