Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh, lãnh đạo Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng cùng các học viên là cán bộ và chuyên viên Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng.
 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 
Chương trình bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và quản lý chất thải nguy hại; trao đổi về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Kinh doanh mặt hàng xăng dầu với đặc thù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCN, bảo vệ môi trường. Thường xuyên đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về an toàn trong công tác bảo vệ môi trường, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Kịp thời cập nhật, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho CBCNV; Kiểm tra định kỳ công tác ATVSLĐ, PCCC và bảo vệ môi trường tại các vị trí sản xuất kinh doanh từ đó xác định được những khâu xung yếu để định hướng công tác đầu tư và có những kế hoạch cụ thể trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại từng vị trí.
 

Thượng tá Hoàng Bá Khanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường phổ biến một số quy định về pháp luật bảo vệ môi trường

 
Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng về các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở như công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao các loạt chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các loại chất thải như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy. Công tác tổ chức lực lượng khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu. Công tác đầu tư hoặc hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định.
 

Ông Võ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty trao đổi một số vấn đề về công tác bảo vệ môi trường
 
Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động mang tính thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng.
 

Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra khu vực chứa chất thải của Công ty

 
Qua buổi tuyên truyền Cán bộ, công nhân viên Công ty CP xăng dầu dầu khi Vũng Áng đã được nâng cao công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xăng dầu và công tác thu gom, xử lý các chất thải phát sinh, công tác ứng phó sự cố xăng dầu theo đúng quy định.

Hồng Nhung