Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

Ngày 15/11/2018, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 1561/QĐ-CAT-PV01 ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.
Quyết định số 1561/QĐ-CAT-PV01

Đội Pháp chế, Phòng Tham mưu