Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tuyển sinh đào tạo đại học CAND đối với công dân có bằng đại học ngành ngoài

Bộ Công an có thông báo về việc tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND như sau:

1. Về chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Đối với chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2022, tổ chức tuyển sinh đợt tiếp theo vào tháng 6/2023. Thực hiện phân vùng tuyển sinh và tổ chức thi tuyển như năm 2022.
(Có chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục 1 kèm theo).
1.2. Đối với chỉ tiêu Bộ duyệt năm 2023 (1500 chỉ tiêu), tổ chức thi tuyển vào tháng 11/2023. Cụ thể như sau:
- Học viện An ninh nhân dân (20%): 300 chỉ tiêu (nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh: 200; Ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 100).
- Học viện Cảnh sát nhân dân (30%): 450 chỉ tiêu (Nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát).
- Đại học Phòng cháy chữa cháy (6%): 90 chỉ tiêu.
- Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (6%): 90 chỉ tiêu.
- Học viện Quốc tế: 20 chỉ tiêu.
- Về phân vùng tuyển sinh đối với 1500 chỉ tiêu: Phân vùng tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tuyển mới tại các trường CAND như phân vùng tuyển sinh để thi tuyển đối với đối tượng học sinh THPT, bao gồm chỉ tiêu theo phương thức 1 và phương thức 2. Trường hợp số thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vượt so với chỉ tiêu được giao, sẽ đề xuất bổ sung chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện xét tuyển; trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi
(Có chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục 2 kèm theo).
          2. Về đối tượng dự tuyển:
          2.1. Công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với các hình thức liên thông đại học).
          2.2. Ngoài ra, để mở rộng thu hút nguồn tuyển, cho phép một số đối tượng dưới đây được đăng ký dự tuyển đào tạo văn bằng 2 tại học viện, trường CAND như sau:
          - Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chí dự tuyển là: Xếp loại bằng tốt nghiệp trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.
          - Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ (đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ được tham gia dự tuyển theo quy định) có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình trở lên được đăng ký dự tuyển.
          - Bổ sung đối tượng được đăng ký dự tuyển tại Đại học Phòng cháy, chữa cháy: Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy tốt nghiệp mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738), sức khỏe (772).
          - Để phù hợp với quy định về tuyển chọn công dân vào CAND (tại Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019): Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao giảm 02 cm so với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp nhóm ngành khác.
          3. Về phương thức tuyển sinh:
          3.1. Đối với phương thức xét tuyển thẳng (phương thức 1) gồm:
          - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (được xác định tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phụ lục 4 kèm theo).
          - Thí sinh tốt nghiệp đại học đạt loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
          - Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1 loại xuất sắc.
          - Thí có bằng tốt nghiệp văn bằng 1 loại Giỏi trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS từ 6.5 trở lên (đối với con Công an chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS từ 6.0 trở lên).
          - Thí sinh có bằng tốt nghiệp loại khá, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS từ 7.0 trở lên (đối với con Công an chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (hoặc tương đương) IELTS từ 6.5 trở lên).
Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển, sẽ xác định theo khung tham chiếu về ngoại ngữ - đối chiếu với khung chứng chỉ IELTS (xác định tại Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - phụ lục 3 kèm theo).
          Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp…) sẽ đối chiếu và xác định theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh nêu trên.
3.2. Đối với phương thức thi tuyển (phương thức 2): Tiếp tục tổ chức thi tuyển các môn thi như năm 2022, cụ thể:
- Học viện Cảnh sát nhân dân và Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- Đại học Kỹ thuật -  Hậu cần CAND và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện ANND: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
4. Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: “Điểm thi tuyển từ 05 điểm/môn thi” thành “Tổng điểm 02 môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
5. Về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe
          Tiếp tục thực hiện, áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND. Riêng về độ tuổi của người dự tuyển áp dụng tương tự như tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào CAND, cụ thể: Không quá 30 tuổi, tính đến ngày dự thi.
6. Về hồ sơ và quy trình thực hiện
          Thực hiện tương tự như hồ sơ tuyển sinh học sinh phổ thông đăng ký dự thi vào các học viện, trường CAND (chỉ thay đối tượng học sinh phổ thông thành đối tượng là công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành).
          7. Về thời gian đào tạo
          Thời gian đào tạo tại trường là 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).
8. Về thời điểm tổ chức kỳ thi
          Các năm tiếp theo (từ năm 2024 trở đi), chỉ tổ chức thi tuyển vào 01 đợt tháng 11 hằng năm, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tổ chức đợt tiếp theo vào năm sau (sau khoảng 5, 6 tháng kể từ thi tuyển đợt 1).
          9. Về thực hiện chế độ, chính sách và phân công công tác đối với học viên
Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng truyển học năm thứ 4 tại các trường CAND; việc quản lý và xử lý kỷ luật đối với học viên thực hiện như học viên là học sinh phổ thông.
Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ (ưu tiên cho các đơn vị thiếu biên chế và có nhu cầu sử dụng số học viên này sau khi đào tạo). Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.
          Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bên ngoài vào CAND, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ…trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ Tiến sĩ, xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng BHXH để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.
          Việc phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp: Căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương tại thời điểm học viên tốt nghiệp sẽ đề xuất phân công công tác, bố trí phù hợp với trình độ đã được đào tạo của văn bằng 1 (đào tạo tại trường ngoài ngành) và văn bằng 2 (đào tạo tại trường CAND). Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu “ Học viên giỏi”, “Học viên xuất sắc” toàn khóa học (hoặc học viên đào tạo văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 1 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công tác theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên về địa phương nơi sơ tuyển để tạo nguồn cán bộ cho Công an địa phương.
          Công an tỉnh thông báo để các đơn vị biết; phổ biến, quán triệt cho cán bộ chiến sĩ và thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp.


DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND

 

TT Đăng ký dự tuyển Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Ghi chú
1  - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
2 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
74802 Công nghệ thông tin  
3 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02.
Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo  
4 Phương thức 2: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
5 Phương thức 2: dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06 738 Pháp luật  
742 Khoa học sự sống  
744 Khoa học tự nhiên  
746 Toán và thống kê  
748 máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
758 Kiến trúc và xây dựng  
772 Sức khỏe  
6 Phương thức 2: dự tuyển Ngành Kỹ thuật CAND, Ngành Trinh sát kỹ thuật tại T07 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
738 Pháp luật  
742 Khoa học sự sống  
7 Phương thức 2: dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07 748 Máy tính và công nghệ thông tin  
751 Công nghệ kỹ thuật  
752 Kỹ thuật  
738 Pháp luật  
742 Khoa học sự sống  
734 Kinh doanh và quản lý  
758 Kiến trúc và xây dựng  
772 Sức khỏe  
776 Dịch vụ xã hội  
8 Phương thức 2: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02. Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo  
* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.
 
 
 

Phòng Tổ chức Cán bộ