Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an sản xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngay từ khi xuất hiện những ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối về nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Công an, Viện Khoa học và công nghệ đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện pha chế dung dịch sát khuẩn theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để đưa vào sử dụng trong lực lượng Công an nhân dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo quyết liệt Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách phải tập trung thực hiện. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona là rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn đạt tiêu chuẩn. Trong bối cảnh đó, với nguồn lực sẵn có của đơn vị, Viện Khoa học và công nghệ đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện pha chế dung dịch sát khuẩn theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để đưa vào sử dụng trong lực lượng Công an nhân dân. 

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Hóa học nghiệp vụ, Viện Khoa học và công nghệ pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng dịch COVID-19.

 

Ngày 18/02/2020, sản phẩm “Dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn” của Viện Khoa học và công nghệ đã được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm nghiệm, đánh giá đạt kết quả tốt. Đến nay, sau một thời gian đưa vào sử dụng, sản phẩm đã nhận được những phản hồi tích cực về hiệu quả sử dụng trong thực tế.

Thiếu tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ cho biết, trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh, Viện Khoa học và công nghệ xác định phải tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời với việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên với tinh thần chủ động, xung kích, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí cán bộ, tăng cường tính linh hoạt, phối hợp giữa các đơn vị trong Viện, đảm bảo công tác pha chế, sản xuất dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ và tính liên tục, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo Viện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên lực lượng cán bộ tiên phong trong công tác này. 

Sản phẩm được hoàn thiện. 

 

Trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngoài sản phẩm “Dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn”, Viện Khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục huy động nguồn lực hiện có, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an các phương án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và đưa vào sử dụng một số trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như thiết bị xử lý, khử khuẩn tài liệu, Buồng khử khuẩn toàn thân… để chủ động tiếp cận sớm trước những khó khăn hiện nay của thị trường cung ứng, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

theo CTTTĐT Bộ Công an