Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Ban giám đốc

Khảo sát thực tế về hoạt động khai thác khoáng sản dọc các tuyến sông Hà Tĩnh

Khảo sát thực tế về hoạt động khai thác khoáng sản dọc các tuyến sông Hà Tĩnh

Ngày 19/11, đoàn công tác do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá hoạt động giao thông đường thuỷ và tình hình khai thác khoáng sản trên dọc các tuyến sông trên địa bàn Hà Tĩnh.


Ban Giám đốc Công an tỉnh

Ban Giám đốc Công an tỉnh

Ban Giám đốc Công an tỉnh