Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an huyện Lộc Hà huấn luyện chuyên sâu kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ chiến sỹ

Sáng nay (11/7), Công an huyện Lộc Hà triển khai huấn luyện chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”.Tại buổi huấn luyện, l
ãnh đạo Công an huyện Lộc Hà đã phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Qua đó phát động mỗi cán bộ chiến sỹ, người lao động trong đơn vị và toàn thể nhân dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, gương mẫu hưởng ứng phong trào. Vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy.Để phát huy hiệu quả của phong trào, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn. Tại buổi huấn luyện sáng nay, cán bộ chiễn sỹ, lực lượng vũ trang Công an huyện đã ký cam kết về thực hiện công tác PCCC và CNCH và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy. Cũng tại buổi huấn luyện cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an huyện cũng đã tổ chức các kiến thức và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Công an huyện.
Thông qua chương trình huấn luyện nghiệp vụ đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; từ đó lan tỏa chương trình, vận động, hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến các hộ gia đình tại khu dân cư nơi cư trú trang bị bình chữa cháy xách tay phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản cho chính bản thân và những người xung quanh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư trên toàn địa bàn huyện Lộc Hà.

Nga Nguyễn