Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Danh mục mã QR CODE tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn đến với người dân, góp phần hạn chế tối đa các nguy cơ phát sinh cháy, nổ trên địa bàn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng Bảng danh mục mã QR Code để phục vụ công tác tuyên truyền về PCCC và thoát nạn tại một số loại hình cơ sở, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đền, chùa...


Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến khích các
cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức niêm yết Bảng danh mục tại cơ sở, trụ sở làm việc, khu vực thường xuyên tập trung đông người, nơi dễ thấy để người dân truy cập, tìm hiểu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn, góp phần đảm bảo an ninh, trât tự, an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn.

 

Đình Nhật - PCCC