Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và Công an Hà Tĩnh trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng (BĐBP)-tiền thân là Công an nhân dân (CAND) vũ trang, là lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


Đồn biên phòng Bản Giàng và Công an huyện Hương Khê thường xuyên trao đổi, phối hợp đảm bảo an ninh biên giới

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, sự lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, BĐBP và các lực lượng CAND luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp đó trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu và là một trong những yếu tố cơ bản góp phần quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong sự phát triển và trưởng thành của mỗi lực lượng.


Từ những năm đầu mới thành lập, với nhiệm vụ chủ yếu là trấn áp đối tượng phản cách mạng trong nước, phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta và những phần tử phá hoại khác, CAND vũ trang, nay là BĐBP luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng CAND, dân quân du kích và nhân dân chiến đấu để bảo vệ an ninh nội địa, biên giới, giới tuyến, bờ biển; bảo vệ an ninh các thành phố, thị xã, các cơ quan, cơ sở kinh tế và văn hóa quan trọng; bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH); bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế và quốc phòng trọng yếu; chống địch đột nhập, phong tỏa và bạo loạn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Các lực lượng luôn đồng cam cộng khổ bám đất, bám dân, cùng nhau xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển chiến tranh nhân dân rộng khắp, góp phần quan trọng vào những chiến thắng vang dội của các chiến dịch lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. ước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, quan hệ phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng CAND được nâng lên tầm cao mới.


Tỉnh Hà Tĩnh tổng kết việc thực hiện Nghị định 03


Đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg, ngày 2-6-2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”; Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2007/NĐ-CP, ngày 12-1-2007 về “Phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong hướng dẫn, chỉ đạo BĐBP và lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới”; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng” và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, BĐBP Hà Tinh đã phối hợp ký kết nhiều quy chế, kế hoạch với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới, vùng biển.

Chỉ tính riêng ttrong năm 2023, các lực lượng đã phối hợp xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác lập, đấu tranh 3 chuyên án. Lực lượng Công an đã phối hợp lực lượng Biên phòng, Hải quan triệt phá thành công 7 chuyên án, vụ án, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroine, 47kg ma túy tổng hợp, 38,434 viên ma túy tổng hợp.  Phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ 03 đợt/30 công dân bị cưỡng bức lao động do Công an Lào giải cứu, trao trả qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời, các vùng biển, đảo và không gian mạng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp đã chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, tuyến biển. Phối hợp nắm tình hình, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 61,484 lượt người nước ngoài, 302.223 lượt người Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo đúng quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất trong công tác phối hợp


Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên các hướng, địa bàn trọng điểm, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân và tiến hành các hoạt động chống phá gây mất ổn định ANCT, TTATXH. Trước tình hình đó, đòi hỏi lực lượng công an và quân đội nói chung, lực lượng công an và BĐBP nói riêng phải luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững ANCT, TTATXH và chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Hai lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp trong thực hiện các đề án, phương án, chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ tại các hướng, địa bàn trọng điểm, xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự; phương án bảo đảm an ninh trật tự vùng giáo, khu công nghiệp, khu chế xuất có yếu tố người nước ngoài. Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ thuộc BĐBP và Công an Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; tập trung đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu “phi chính trị hóa”, chia rẽ các LLVT; giữ vững an ninh biên giới, cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân

Diệp Diệp