Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an Hà Tĩnh triển khai cấp phát chữ ký số trong toàn lực lượng

Sáng ngày 4/10, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký số trong lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành; các đơn vị đồng hành trong triển khai cấp phát chữ ký số và đại diện lãnh đạo các phòng trong Công an tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an 13 huyện, thành phố, thị xã.


Toàn cảnh hội nghị phát động hưởng ứng chữ ký số

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tỉnh đã tập trung tham mưu, phối hợp các Sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mô hình, các nhiệm vụ của Đề án 06. Theo đó, Hà Tĩnh là đơn vị xếp thứ 2 toàn quốc về việc cấp phát CCCD cho 100% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên và 1 trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cấp phát tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh phát động chiến dịch cấp phát chữ ký số toàn dân, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch về triển khai đăng ký cấp phát và sử dụng chữ ký số trong toàn lực lượng Công an tỉnh.


Đại diện VNPN phát biểu tại hội nghị

Việc hưởng ứng triển khai đăng ký cấp phát và sử dụng chữ ký số thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Qua đó tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số trong CBCS, công nhân viên, người lao động của Công an tỉnh và từng bước lan tỏa trong nhân dân, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử.
Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp đồng hành trong triển khai cấp chữ ký số đã phát biểu hưởng ứng triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký số trong Công an Hà Tĩnh và tiến hành hướng dẫn cách thức triển khai, quy trình và các bước đăng ký chữ ký số cho cán bộ chiến sỹ trong công an tỉnh.Để việc triển khai đăng ký cấp phát và sử dụng chữ ký số đạt hiệu quả, tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc đăng ký cấp chữ ký số; nhất là các đơn bị trực tiếp thực hiện các giao dịch hành chính chỉ đạo và tổ chức tập huấn cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính nắm vững cách thức đăng ký, sử dụng chữ ký số để từ đó hướng dẫn công dân đăng ký cấp chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh.


Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị phát động

Đồng thời, yêu cầu lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh phát huy trách nhiệm trong việc lan toả chiến dịch chữ ký số, chủ động lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn không chỉ trong CBCS mà tuyên truyền, hướng dẫn đến toàn thể người dân đăng ký cấp chữ ký số và sử dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, các giao dịch điện tử để phát huy vai trò chữ ký số trong thực tiễn cuộc sống. Đối với các doanh nghiệp đồng hành, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng Công an tỉnh để triển khai cấp, sử dụng hiệu quả và đảm bảo an ninh an toàn chữ ký số trong quá trình sử dụng.


Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị hưởng ứng cấp phát chữ ký số trong Công an Hà Tĩnh


Các doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh cài đặt chữ kỹ số

Nga Nguyễn - Đức Quang