Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Diễn đàn trao đổi pháp luật

Tăng cường các biện pháp PCCC cho CB - CNV và tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh

Tăng cường các biện pháp PCCC cho CB - CNV và tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Ban quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ công, công nhân viên và các hộ kinh doanh trong khu vực chợ TP Hà Tĩnh.


Triển khai các văn bản pháp luật mới kể từ ngày 01/1/2022

Triển khai các văn bản pháp luật mới kể từ ngày 01/1/2022

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022


Một số Luật có liên quan đến đến lĩnh vực công tác Công an có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022

Một số Luật có liên quan đến đến lĩnh vực công tác Công an có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020; Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, là 02 Luật có liên quan đến lĩnh vực công tác công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.


Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với hoạt động tuyên truyền pháp luật

Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với hoạt động tuyên truyền pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân mà đặc biệt là cho chị em phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Thời gian qua Hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần giúp chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm và những hậu quả đáng tiếc xảy ra.


Phụ nữ Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật

Phụ nữ Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tiêp tục chuỗi chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, sáng ngày 17/12/2021, Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Sơn tổ chức tuyên truyền các chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và Chương trình “ Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trên địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.


Phụ nữ với vấn đề bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Phụ nữ với vấn đề bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Chiều ngày 16/12/2021, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Hà tổ chức tuyên truyền các chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và Chương trình “ Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.


Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm

Chiều ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Kết quả biểu quyết, có 466/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,39%. Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021.


Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh

Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay; để thể chế hoá cương lĩnh chính trị của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngày 20/6/2012, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hàng năm chúng ta tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã trở thành ngày hội pháp luật trong toàn dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.