Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đình chỉ sinh hoạt Đảng

Đồng chí Phan Văn C là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy T, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T khởi tố. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền nào sẽ đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với đồng chí C?

- Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 29, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày
28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ
luật của Đảng nêu:
“( 2.2). Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên được
quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp và
đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý (ở Trung ương là Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp khi bị
tạm giam, truy tố; quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp
khi bị khởi tố”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, khi đồng chí Phan Văn C bị
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh T khởi tố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy T có
văn bản báo cáo, đề nghị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định đình
chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với đồng chí C.
 

Cơ quan UBKT Đảng ủy